Obsługa klienta

Wszystkie informacje o Twoich działaniach z klientem, takie jak historia aktywności i sprzedaży, wydarzenia, zadania i dokumenty znajdziesz na jednej wydzielonej karcie kontrahenta. Kiedy zadzwoni interesant, jeden rzut oka wystarczy, abyś wiedział jak przeprowadzić rozmowę. System dla każdego klienta z osobna wydziela dedykowaną dla niego kartę, która oprócz najważniejszych informacji personalnych typu dane teleadresowe czy też przypisane etykiety zawiera ważne dla Ciebie zakładki informacyjne.  

 

 

Aktywności

Właściwie jest to najważniejsza dla Ciebie zakładka, którą możesz otworzyć podczas spotkania. Tutaj przedstawiane są aktywne szanse sprzedażowe dotyczące klienta, aktywne zadania, najbliższe wydarzenia i najnowsze dokumenty do niego przypisane. Ponadto wyświetlana jest cała aktywność z nim powiązana, czyli wszystkie ważne czynności oraz komentarze dodawane przez innych użytkowników systemu (np. do wydarzenia). Jedno spojrzenie na aktywności pozwala przedsiębiorcy w jednym miejscu zobaczyć informacje przydatne mu do dalszej współpracy. 

 

 

Elementy powiązane

Na karcie kontrahenta w poszczególnych zakładkach wyświetlane są informacje dotyczące wszystkich elementów powiązanych z danym klientem. Są to zadania, wydarzenia, dokumenty i elementy sprzedażowe. W zakładkach Zadania i Wydarzenia wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące zarządzania czasem w firmie przeznaczonym na danego klienta, w Sprzedaży wyświetlana jest pełna historia zamówień z nim powiązanych a w Dokumentach notatki, sprawozdania i inne pliki do niego przypisane.

 

 

Grupowanie klientów po cechach

W systemie LucidCRM do każdego klienta możesz przypisywać określone cechy. Jest to możliwe dzięki funkcjonalności etykiet, które definiujesz z określeniem poziomu ich widoczności. Po przypisaniu wszystkim klientom określonych etykiet możesz swoją bazę kontrahentów dowolnie filtrować wg wszystkich możliwych cech - np.: klient potencjalny, priorytetowy, zainteresowany danym produktem. 

 

 

 

Wsparcie pracy zespołowej

W systemie LucidCRM każdy użytkownik ma swoją własną bazę kontrahentów, do których jest przypisany i których obsługuje. Podczas pracy może jednak definiować wydarzenia związane z klientem z ustawieniem widoczności dla szerszej grupy użytkowników. Każdy użytkownik posiadający dostęp do dowolnego obiektu powiązanego z klientem może też do niego dopisywać swoje spostrzeżenia i inne aktywności wspierając proces komunikacji w firmie.