Zarzadzanie czasem

Delegowanie zadań i planowanie wydarzeń, ewidencjonowanie przeprowadzonych spotkań czy rozmów telefonicznych jest podstawą dobrze zaprojektowanej architektury komunikacji wewnętrznej. Możliwość zlecania współpracownikom zadań do wykonania, wyznaczania terminów ich realizacji oraz udostępniania ważnych plików czyni pracę zespołową bardziej efektywną. Dzięki temu przepływ informacji w firmie jest płynny. System LucidCRM skupia się na tych aspektach wyodrębniając dwie podstawowe jednostki czasu pracy - zadanie i wydarzenie. Udostępnia również kilka modułów do zarządzania tymi jednostkami. 

 

Zadania

Moduł zadań umożliwia szybkie przeglądanie, tworzenie i przydzielanie ich innym użytkownikom. Do każdego z nich możemy:

  • przyporządkować etykiety
  • dodać aktywność / komentarz
  • dołączyć inny element systemu, taki jak: wydarzanie, dokument czy sprzedaż

Widoczność zadań jest konfigurowana z wykorzystaniem mechanizmu uprawnień i ustawień poziomu widoczności.

 

Wydarzenia

Wydarzenia dostępne są w systemie z dwóch różnych poziomów: linii czasu (uporządkowane czasowo) i kalendarza. Wydarzenia mogą być współdzielone, a dostęp do nich określa ustawienie poziomu widoczności oraz roli zalogowanego użytkownika. Każdy posiadający dostęp do wydarzenia może dodawać do niego aktywności oraz wiązać z nim dokumenty. Podobnie jak w przypadku zadań, na głównej stronie systemu dostępnej po zalogowaniu widoczny jest zbiór najbliższych wydarzeń. 

 

Kalendarz

Kalendarz to alternatywny do linii czasu sposób wyświetlania wydarzeń. Mamy tutaj dostępne widoki: dnia, tygodnia i miesiąca. Za pomocą funkcjonalności drag-and-drop możemy szybko dodać nowe wydarzenia lub przesunąć czy zmienić czas trwania już istniejących. Widoczne na górze ekranu pole wyboru pozwala na łatwe przemieszczanie się w czasie. Kliknięcie myszką na wybrane wydarzenie spowoduje otworzenie okna do edycji wydarzenia.